forex trading logo

 • images/stories/slide/08102011370.jpg
 • images/stories/slide/08102011371.jpg
 • images/stories/slide/10843_105047512842334_100000112582910_118678_4455058_n.jpg
 • images/stories/slide/10843_105206642826421_100000112582910_123202_2272251_n.jpg
 • images/stories/slide/11062011272.jpg
 • images/stories/slide/11062011273.jpg
 • images/stories/slide/11062011274.jpg
 • images/stories/slide/11062011275.jpg
 • images/stories/slide/11062011276.jpg
 • images/stories/slide/11062011277.jpg
 • images/stories/slide/11062011278.jpg
 • images/stories/slide/11863_106266116053807_100000112582910_146225_4162430_n.jpg
 • images/stories/slide/12092011363.jpg
 • images/stories/slide/12092011364.jpg
 • images/stories/slide/14062011282.jpg
 • images/stories/slide/14062011283.jpg
 • images/stories/slide/14062011284.jpg
 • images/stories/slide/14448_100693809954375_100000412698134_16369_8010622_n.jpg
 • images/stories/slide/15438_102383653118724_100000412698134_62805_1771052_n.jpg
 • images/stories/slide/15438_102383696452053_100000412698134_62806_5468003_n.jpg
 • images/stories/slide/15438_102383699785386_100000412698134_62807_7949926_n.jpg
 • images/stories/slide/15438_102599696430453_100000412698134_68115_7301075_n.jpg
 • images/stories/slide/16012011184.jpg
 • images/stories/slide/16012011185.jpg
 • images/stories/slide/16012011186.jpg
 • images/stories/slide/16072009050.jpg
 • images/stories/slide/16072009051.jpg
 • images/stories/slide/16072009052.jpg
 • images/stories/slide/171220111178.jpg
 • images/stories/slide/17841_107738182573267_100000112582910_180113_7833402_n.jpg
 • images/stories/slide/18072009054.jpg
 • images/stories/slide/18365_103768629646893_100000412698134_99122_5415446_n.jpg
 • images/stories/slide/20102010152.jpg
 • images/stories/slide/20741_109435585736860_100000112582910_220091_2110105_n.jpg
 • images/stories/slide/231020111118.jpg
 • images/stories/slide/231020111124.jpg
 • images/stories/slide/231020111125.jpg
 • images/stories/slide/231020111126.jpg
 • images/stories/slide/231020111127.jpg
 • images/stories/slide/231020111128.jpg
 • images/stories/slide/231020111130.jpg
 • images/stories/slide/231020111131.jpg
 • images/stories/slide/231020111132.jpg
 • images/stories/slide/231020111133.jpg
 • images/stories/slide/231020111135.jpg
 • images/stories/slide/231020111137.jpg
 • images/stories/slide/231020111138.jpg
 • images/stories/slide/231020111139.jpg
 • images/stories/slide/231020111142.jpg
 • images/stories/slide/231020111143.jpg
 • images/stories/slide/231109_210670605623361_100000412698134_733583_1642766_n.jpg
 • images/stories/slide/270820111073.jpg
 • images/stories/slide/270820111074.jpg
 • images/stories/slide/270820111075.jpg
 • images/stories/slide/270820111077.jpg
 • images/stories/slide/270820111078.jpg
 • images/stories/slide/270820111079.jpg
 • images/stories/slide/270820111080.jpg
 • images/stories/slide/270820111081.jpg
 • images/stories/slide/270820111082.jpg
 • images/stories/slide/270820111083.jpg
 • images/stories/slide/270820111085.jpg
 • images/stories/slide/270820111086.jpg
 • images/stories/slide/270820111087.jpg
 • images/stories/slide/270820111088.jpg
 • images/stories/slide/270820111089.jpg
 • images/stories/slide/270820111090.jpg
 • images/stories/slide/270820111091.jpg
 • images/stories/slide/270820111092.jpg
 • images/stories/slide/270820111093.jpg
 • images/stories/slide/270820111094.jpg
 • images/stories/slide/270820111095.jpg
 • images/stories/slide/270820111096.jpg
 • images/stories/slide/270820111098.jpg
 • images/stories/slide/270820111099.jpg
 • images/stories/slide/270820111100.jpg
 • images/stories/slide/270820111101.jpg
 • images/stories/slide/270820111102.jpg
 • images/stories/slide/270820111103.jpg
 • images/stories/slide/4afesta.jpg
 • images/stories/slide/5334_102630963083989_100000112582910_54253_3831206_n.jpg
 • images/stories/slide/7530_104808812866204_100000112582910_113041_1462681_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103358699677882_100000112582910_75716_2944593_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103398043007281_100000112582910_76756_805253_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103432299670522_100000112582910_77619_1340756_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103679402979145_100000112582910_84110_2028803_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103908259622926_100000112582910_89618_4829573_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_104413116239107_100000112582910_102794_2344621_n.jpg
 • images/stories/slide/Ansdell_Richard_The_Gamekeeper.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 154.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 157.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 158.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 159.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 160.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 161.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 162.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 163.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 164.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 165.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 166.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 167.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 168.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 169.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 170.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 171.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 173.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 174.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 175.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 176.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 177.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 178.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 179.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 180.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 181.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 182.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 183.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 184.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 185.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 186.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 187.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 188.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 189.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 190.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 191.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 192.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 193.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 194.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 195.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 196.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 197.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 198.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 199.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 200.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 201.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 202.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 203.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 204.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 205.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 206.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 207.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 208.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 209.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 212.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 213.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 214.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 215.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 216.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 217.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 218.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 220.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 233.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 234.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 235.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 236.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 237.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 238.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 239.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 240.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 241.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 242.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 243.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 244.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 245.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 246.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 247.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 248.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 249.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 250.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 251.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 252.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 253.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 254.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 255.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 256.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 257.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 260.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 261.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 262.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 263.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 264.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 265.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 266.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 267.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 268.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 269.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 270.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 271.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 272.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 273.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 274.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 275.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 276.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 277.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 278.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 279.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 280.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 281.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 282.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 283.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 284.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 285.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 286.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 287.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 290.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 291.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 292.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 294.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 295.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 300.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 301.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 302.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 303.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 304.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 305.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 306.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 307.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 308.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 309.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 310.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 312.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 313.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 314.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 315.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 316.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 317.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 318.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 319.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 320.jpg
 • images/stories/slide/Panoramica.jpg
 • images/stories/slide/aereo.jpg
 • images/stories/slide/caccia13.jpg
 • images/stories/slide/caccia8.jpg
 • images/stories/slide/caccia9.jpg
 • images/stories/slide/cacciaantica.jpg
 • images/stories/slide/cani.jpg
 • images/stories/slide/carpa.jpg
 • images/stories/slide/cinghiale.jpg
 • images/stories/slide/cinghiale1.jpg
 • images/stories/slide/cinghiale3.jpg
 • images/stories/slide/cinghialetesta.jpg
 • images/stories/slide/collalto_veduta_lago.jpg
 • images/stories/slide/colle.jpg
 • images/stories/slide/colle1.jpg
 • images/stories/slide/fagioli_guido.jpg
 • images/stories/slide/illagocategoria.jpg
 • images/stories/slide/lago.jpg
 • images/stories/slide/lago11.jpg
 • images/stories/slide/lago111.jpg
 • images/stories/slide/lago12.jpg
 • images/stories/slide/lago13.jpg
 • images/stories/slide/lago14.jpg
 • images/stories/slide/lago15.jpg
 • images/stories/slide/lago16.jpg
 • images/stories/slide/lago17.jpg
 • images/stories/slide/lago18.jpg
 • images/stories/slide/lago19.jpg
 • images/stories/slide/lago20.jpg
 • images/stories/slide/lago23.jpg
 • images/stories/slide/lagoXcollegamento.jpg
 • images/stories/slide/lago_guido.jpg
 • images/stories/slide/lago_specchio.jpg
 • images/stories/slide/leonardo_capitani_slide.jpg
 • images/stories/slide/luccio.jpg
 • images/stories/slide/luccio1.jpg
 • images/stories/slide/luccio3.jpg
 • images/stories/slide/montagna.jpg
 • images/stories/slide/montagna10.jpg
 • images/stories/slide/montagna11.jpg
 • images/stories/slide/montagna12.jpg
 • images/stories/slide/montagna13.jpg
 • images/stories/slide/montagna14.jpg
 • images/stories/slide/montagna15.jpg
 • images/stories/slide/montagna16.jpg
 • images/stories/slide/montagna16Xcollegamento.jpg
 • images/stories/slide/montagna17.jpg
 • images/stories/slide/montagna18.jpg
 • images/stories/slide/montagna19.jpg
 • images/stories/slide/perbanner.jpg
 • images/stories/slide/perbanner1.jpg
 • images/stories/slide/perbanner1_mod.jpg
 • images/stories/slide/perbanner3.jpg
 • images/stories/slide/tartufo.jpg
 • images/stories/slide/trota.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_067.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_068.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_069.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_070.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_071.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_072.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_073.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_074.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_075.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_077.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_078.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_079.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_080.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_081.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_082.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_083.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_084.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_085.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_086.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_088.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_089.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_090.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_091.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_092.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_093.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_094.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_095.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_096.jpg
 • images/stories/slide/0000000000000000000001.gif
 • images/stories/slide/turano.gif
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOggi142
mod_vvisit_counterIeri104
mod_vvisit_counterQuesta settimana715
mod_vvisit_counterUltima settimana601
mod_vvisit_counterQuesto mese2197
mod_vvisit_counterUltimo mese2880
mod_vvisit_counterTotale691935

We have: 19 guests online
Il tuo IP: 54.243.17.113
Today: Mar 23, 2019

LoginUniversità Agraria Colle di Tora
Convocazione Consiglio PDF Stampa E-mail
Ultime

 

 

Si informa che questo Consiglio è convocato in seduta ordinaria, ed in prima convocazione, nella sede dell’Ente ,

per le ore 18,00 del giorno 26/05/2011 e, nel caso l’adunanza andasse deserta, in seconda convocazione

per le ore 19,00 del giorno 26/05/2011  con il seguente ordine del giorno:

 1. Approvazione verbali seduta precedente.
 2. Approvazione rendiconto della gestione relativo all’esercizio anno 2010.
 3. Approvazione bilancio di previsione anno 2011, e bilancio pluriennale anni 2011 – 2013.
 4. Richiesta consenso preventivo per mutamento destinazione d’uso area di proprietà dell’Università Agraria di Colle di Tora – Determinazioni.

                

 

                                                                                                                                                                     IL PRESIDENTE  

                                                                                                                                                                 ( Guido Di Benedetti )

 

 
Sportello ARSIAL - ARUAL per l'assistenza agli enti di gestione delle terre collettive e dei diritti di uso civico PDF Stampa E-mail
Ultime

L'ARSIAL, a seguito della realizzazione del progetto europeo lnterreg IV C Commons, finalizzato alla diffusione delle buone pratiche tra regioni dell'Unione Europea in materia di gestione delle terre collettive e di uso civico, ha attivato, in convenzione con l'ARUAL, uno sportello regionale finalizzato al supporto degli Enti in indirizzo e dei Comuni del Lazio relativamente a:


Introduzione e aggiornamento dei regolamenti di gestione presso gli enti esponenziali dei diritti collettivi e presso gli Enti di gestione delle terre civiche;
Adeguamento delle fide alle prescrizioni della normativa comunitaria per l'accesso alle risorse del PSR Lazio;


Introduzione di modelli di gestione delle terre collettive per la valorizzazione ambientale e multifunzionale dei territori rurali;

Recupero e valorizzazione delle ·terre collettive per l'attivazione di nuove imprese condotte da giovani agricoltori, anche mediante l'attivazione di bandi di evidenza pubblica che favoriscano il ricambio generazionale in agricoltura.


Tale servizio è finalizzato sia ad un miglior accesso alle risorse (PAC, PSR) per gli agricoltori operanti su terre collettive, sia all'introduzione di più attuali strumenti regolamentari per mutuare le buone pratiche sopra richiamate.


E' prevista l'apertura di uno sportello di consultazione presso la sede ARSIAL di Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 ROMA al quale possono rivolgersi amministratori e personale degli Enti di gestione, allo scopo di ottenere ogni supporto utile alle richiamate finalità.


L'iniziativa verrà presentata venerdì 27 maggio alle ore 10 presso Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone (RM).


 

 
Sabina a prova di centauro PDF Stampa E-mail
Ultime

Sabina a prova di centauro

Dall'ulivo più grande d'Europa, all'anfiteatro romano fino al lago del Turano

 

L'appuntamento per i centauri è all'uscita del casello autostradale di Fiano Romano, 15 km dal Grande raccordo anulare di Roma, direzione Firenze. Le tappe di questo giro ricco di tornanti, ideale da coprire in moto, sono l'ulivo più grande d'Europa, l'abbazia di Farfa, le sorgenti delle Capore, la grotta dei Massacci, l'anfiteatro di Monteleone Sabino e, infine, il lago del Turano. In tutto 66 km.

Autostrada-Canneto (15 km)
Lasciando l'autostrada ci si dirige sulla SS4 Salaria, direzione Rieti. Dopo 12 km si esce per Canneto seguendo le indicazioni fino al centro della piccola frazione di Fara Sabina. Da qui, leggendo i cartelli o chiedendo ai residenti, si arriva facilmente ai piedi di quello che è ritenuto da molti l'ulivo più grande d'Europa. Una pianta straordinaria, con un tronco di oltre 7 metri di diametro. L'ulivo si trova proprio a ridosso della strada, ma all'interno di un terreno privato: se i proprietari sono in casa, non sarà difficile entrare. Per andare sul sicuro si può contattare il Comune e fissare una visita guidata.

Canneto-Farfa (8,5 km)
In pochi minuti dall'ulivo che, anno più anno meno ha circa 2.000 anni, ci si dirige verso l'
Abbazia di Farfa, passando sotto il centro abitato di Fara Sabina. Farfa è oggi un piccolo borgo che protegge l'abbazia benedettina un tempo potentissima, tanto da aver ricevuto anche il patrocinio di Carlo Magno. Insieme alla visita a questa oasi di pace - nei dintorni locande e bar sono ottime per una colazione o un pranzo - una buona idea è acquistare le squisite confezioni di miele, marmellate e liquori di produzione locale.
Farfa-Frasso Sabino (13 km)
Salutata l'abbazia si prosegue in direzione di Granica, superando poi Castelnuovo di Farfa e arrivando a Frasso Sabino. All'incrocio con la località Immaginetta si possono parcheggiare auto e moto, per scendere per circa un km verso valle e arrivare alla piccola oasi delle sorgenti delle Capore. Oggi il visitatore vedrà un modesto ruscello, ma la reale portata di questo corso d'acqua sarebbe di circa 5 mq al secondo. La maggior parte dell'acqua, infatti, viene captata per soddisfare le esigenze di buona parte di questo territorio e di una porzione di Roma.
Frasso Sabino-Osteria Nuova (3 km)
Riprendendo la marcia e proseguendo verso nord, sempre nel territorio di Frasso Sabino, si arriva (località di Osteria Nuova) alla Grotta dei Massacci: un monumento funerario che risale alla potente famiglia dei Brutti Praesentes, imparentati con l'imperatore romano Commodo. Il sepolcro, inglobato in un edificio settecentesco, è costituito da un dromos di 9 metri con camera a pianta quadra e una volta a crociera. Per orari e modalità di accesso ci si deve rivolgere al Comune.
Osteria Nuova-Monteleone Sabino (7,5 km)
La prossima tappa è il vicino paese, che si raggiunge tra discese e salite disseminate di ulivi, di Monteleone Sabino. Il territorio conserva due monumenti che meritano di essere visitati: l'anfiteatro romano e il santuario di Santa Vittoria. Il primo è visitabile su prenotazione, il secondo su prenotazione nei giorni feriali e sempre in quelli festivi.
Monteleone Sabino-Castel di Tora (19 km)
L'ultima meta, che si raggiunge dopo un percorso abbastanza impegnativo, è quella incorniciata nel lago del Turano, specchio d'acqua lungo 10 km e largo al massimo 1,5 che prende vita dall'omonimo fiume. Vi si affacciano i quattro comuni di Ascrea, Paganico, Colle di Tora e Castel di Tora, traguardo della nostra gita fuori porta. Da queste parti è ideale una cena a base del locale pesce fresco, accompagnata magari dal "fagiolo a pisello", un ricercato legume (senza buccia) dalle particolari caratteristiche produttive e organolettiche, che cresce solo da queste parti e che a fine estate/inizio autunno diventa il re della locale sagra.
 
Momento magico per le Valli Salto e Turano PDF Stampa E-mail
Ultime

È decisamente un momento magico per le Valli Salto e Turano, si intensificano infatti le iniziative e le occasioni promosse da Cgil-Cisl e UIL di Rieti, dalla Provincia ed più in generale dalle comunità e dalle amministrazioni dei Comuni delle Valli.

Il 30 aprile si tiene il secondo importante appuntamento promosso dai Sindacati Confederali e da Flai-Fai e Uila, presso la Comunità Montana del Turano, dopo quella che si è tenuta il 9 Aprile a S. Lucia di Fiamignano, Conferenza di Valle che si preannuncia affollatissima al punto da preoccupare gli organizzatori sulla sufficiente capienza della sala convegni. Il 2 maggio, presso l'assessorato provinciale di caccia pesca, l'assessore Pastorelli ha indetto una riunione che gli amministratori locali della Valle del Salto, proprio per illustrare le prime iniziative concrete per il rilancio della Valle del Salto.

Insomma finalmente si entra nella fase operativa, tuttavia, da parte delle Organizzazioni Sindacali che per prime hanno lanciato la sfida che a questo punto può dirsi raccolta, si sollecita un coordinamento delle iniziative che non può che spettare ai soggetti rappresentati a livello provinciale, a cominciare appunto dalla Presidenza della Provincia di Rieti, per poter passare rapidamente alla individuazione di linee e strumenti di intervento, la Società del Distretto della Montagna, fortissimamente voluta da Melilli, ad esempio, rientra nell'orizzonte delle iniziative in corso o si pensa a qualcos'altro?

Il 30 Aprile è l'occasione per cominciare a sciogliere alcuni nodi, e passare al varo di strumenti di intervento concreti, questo si aspettano i cittadini delle Valli Reatine.

 

 

di Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
giovedì 28 aprile 2011

il Giornale di Rieti


 
« InizioPrec.12345678Succ.Fine »

Pagina 7 di 8


Powered by Roberto Teodori. Designed by: business web hosting idv.tw domain Valid XHTML and CSS.