forex trading logo

 • images/stories/slide/08102011370.jpg
 • images/stories/slide/08102011371.jpg
 • images/stories/slide/10843_105047512842334_100000112582910_118678_4455058_n.jpg
 • images/stories/slide/10843_105206642826421_100000112582910_123202_2272251_n.jpg
 • images/stories/slide/11062011272.jpg
 • images/stories/slide/11062011273.jpg
 • images/stories/slide/11062011274.jpg
 • images/stories/slide/11062011275.jpg
 • images/stories/slide/11062011276.jpg
 • images/stories/slide/11062011277.jpg
 • images/stories/slide/11062011278.jpg
 • images/stories/slide/11863_106266116053807_100000112582910_146225_4162430_n.jpg
 • images/stories/slide/12092011363.jpg
 • images/stories/slide/12092011364.jpg
 • images/stories/slide/14062011282.jpg
 • images/stories/slide/14062011283.jpg
 • images/stories/slide/14062011284.jpg
 • images/stories/slide/14448_100693809954375_100000412698134_16369_8010622_n.jpg
 • images/stories/slide/15438_102383653118724_100000412698134_62805_1771052_n.jpg
 • images/stories/slide/15438_102383696452053_100000412698134_62806_5468003_n.jpg
 • images/stories/slide/15438_102383699785386_100000412698134_62807_7949926_n.jpg
 • images/stories/slide/15438_102599696430453_100000412698134_68115_7301075_n.jpg
 • images/stories/slide/16012011184.jpg
 • images/stories/slide/16012011185.jpg
 • images/stories/slide/16012011186.jpg
 • images/stories/slide/16072009050.jpg
 • images/stories/slide/16072009051.jpg
 • images/stories/slide/16072009052.jpg
 • images/stories/slide/171220111178.jpg
 • images/stories/slide/17841_107738182573267_100000112582910_180113_7833402_n.jpg
 • images/stories/slide/18072009054.jpg
 • images/stories/slide/18365_103768629646893_100000412698134_99122_5415446_n.jpg
 • images/stories/slide/20102010152.jpg
 • images/stories/slide/20741_109435585736860_100000112582910_220091_2110105_n.jpg
 • images/stories/slide/231020111118.jpg
 • images/stories/slide/231020111124.jpg
 • images/stories/slide/231020111125.jpg
 • images/stories/slide/231020111126.jpg
 • images/stories/slide/231020111127.jpg
 • images/stories/slide/231020111128.jpg
 • images/stories/slide/231020111130.jpg
 • images/stories/slide/231020111131.jpg
 • images/stories/slide/231020111132.jpg
 • images/stories/slide/231020111133.jpg
 • images/stories/slide/231020111135.jpg
 • images/stories/slide/231020111137.jpg
 • images/stories/slide/231020111138.jpg
 • images/stories/slide/231020111139.jpg
 • images/stories/slide/231020111142.jpg
 • images/stories/slide/231020111143.jpg
 • images/stories/slide/231109_210670605623361_100000412698134_733583_1642766_n.jpg
 • images/stories/slide/270820111073.jpg
 • images/stories/slide/270820111074.jpg
 • images/stories/slide/270820111075.jpg
 • images/stories/slide/270820111077.jpg
 • images/stories/slide/270820111078.jpg
 • images/stories/slide/270820111079.jpg
 • images/stories/slide/270820111080.jpg
 • images/stories/slide/270820111081.jpg
 • images/stories/slide/270820111082.jpg
 • images/stories/slide/270820111083.jpg
 • images/stories/slide/270820111085.jpg
 • images/stories/slide/270820111086.jpg
 • images/stories/slide/270820111087.jpg
 • images/stories/slide/270820111088.jpg
 • images/stories/slide/270820111089.jpg
 • images/stories/slide/270820111090.jpg
 • images/stories/slide/270820111091.jpg
 • images/stories/slide/270820111092.jpg
 • images/stories/slide/270820111093.jpg
 • images/stories/slide/270820111094.jpg
 • images/stories/slide/270820111095.jpg
 • images/stories/slide/270820111096.jpg
 • images/stories/slide/270820111098.jpg
 • images/stories/slide/270820111099.jpg
 • images/stories/slide/270820111100.jpg
 • images/stories/slide/270820111101.jpg
 • images/stories/slide/270820111102.jpg
 • images/stories/slide/270820111103.jpg
 • images/stories/slide/4afesta.jpg
 • images/stories/slide/5334_102630963083989_100000112582910_54253_3831206_n.jpg
 • images/stories/slide/7530_104808812866204_100000112582910_113041_1462681_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103358699677882_100000112582910_75716_2944593_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103398043007281_100000112582910_76756_805253_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103432299670522_100000112582910_77619_1340756_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103679402979145_100000112582910_84110_2028803_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_103908259622926_100000112582910_89618_4829573_n.jpg
 • images/stories/slide/7935_104413116239107_100000112582910_102794_2344621_n.jpg
 • images/stories/slide/Ansdell_Richard_The_Gamekeeper.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 154.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 157.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 158.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 159.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 160.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 161.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 162.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 163.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 164.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 165.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 166.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 167.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 168.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 169.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 170.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 171.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 173.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 174.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 175.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 176.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 177.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 178.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 179.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 180.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 181.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 182.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 183.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 184.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 185.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 186.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 187.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 188.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 189.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 190.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 191.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 192.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 193.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 194.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 195.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 196.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 197.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 198.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 199.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 200.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 201.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 202.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 203.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 204.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 205.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 206.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 207.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 208.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 209.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 212.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 213.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 214.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 215.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 216.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 217.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 218.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 220.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 233.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 234.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 235.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 236.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 237.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 238.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 239.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 240.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 241.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 242.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 243.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 244.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 245.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 246.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 247.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 248.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 249.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 250.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 251.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 252.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 253.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 254.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 255.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 256.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 257.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 260.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 261.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 262.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 263.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 264.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 265.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 266.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 267.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 268.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 269.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 270.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 271.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 272.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 273.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 274.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 275.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 276.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 277.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 278.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 279.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 280.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 281.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 282.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 283.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 284.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 285.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 286.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 287.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 290.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 291.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 292.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 294.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 295.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 300.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 301.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 302.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 303.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 304.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 305.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 306.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 307.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 308.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 309.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 310.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 312.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 313.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 314.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 315.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 316.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 317.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 318.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 319.jpg
 • images/stories/slide/Immagine 320.jpg
 • images/stories/slide/Panoramica.jpg
 • images/stories/slide/aereo.jpg
 • images/stories/slide/caccia13.jpg
 • images/stories/slide/caccia8.jpg
 • images/stories/slide/caccia9.jpg
 • images/stories/slide/cacciaantica.jpg
 • images/stories/slide/cani.jpg
 • images/stories/slide/carpa.jpg
 • images/stories/slide/cinghiale.jpg
 • images/stories/slide/cinghiale1.jpg
 • images/stories/slide/cinghiale3.jpg
 • images/stories/slide/cinghialetesta.jpg
 • images/stories/slide/collalto_veduta_lago.jpg
 • images/stories/slide/colle.jpg
 • images/stories/slide/colle1.jpg
 • images/stories/slide/fagioli_guido.jpg
 • images/stories/slide/illagocategoria.jpg
 • images/stories/slide/lago.jpg
 • images/stories/slide/lago11.jpg
 • images/stories/slide/lago111.jpg
 • images/stories/slide/lago12.jpg
 • images/stories/slide/lago13.jpg
 • images/stories/slide/lago14.jpg
 • images/stories/slide/lago15.jpg
 • images/stories/slide/lago16.jpg
 • images/stories/slide/lago17.jpg
 • images/stories/slide/lago18.jpg
 • images/stories/slide/lago19.jpg
 • images/stories/slide/lago20.jpg
 • images/stories/slide/lago23.jpg
 • images/stories/slide/lagoXcollegamento.jpg
 • images/stories/slide/lago_guido.jpg
 • images/stories/slide/lago_specchio.jpg
 • images/stories/slide/leonardo_capitani_slide.jpg
 • images/stories/slide/luccio.jpg
 • images/stories/slide/luccio1.jpg
 • images/stories/slide/luccio3.jpg
 • images/stories/slide/montagna.jpg
 • images/stories/slide/montagna10.jpg
 • images/stories/slide/montagna11.jpg
 • images/stories/slide/montagna12.jpg
 • images/stories/slide/montagna13.jpg
 • images/stories/slide/montagna14.jpg
 • images/stories/slide/montagna15.jpg
 • images/stories/slide/montagna16.jpg
 • images/stories/slide/montagna16Xcollegamento.jpg
 • images/stories/slide/montagna17.jpg
 • images/stories/slide/montagna18.jpg
 • images/stories/slide/montagna19.jpg
 • images/stories/slide/perbanner.jpg
 • images/stories/slide/perbanner1.jpg
 • images/stories/slide/perbanner1_mod.jpg
 • images/stories/slide/perbanner3.jpg
 • images/stories/slide/tartufo.jpg
 • images/stories/slide/trota.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_067.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_068.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_069.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_070.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_071.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_072.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_073.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_074.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_075.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_077.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_078.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_079.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_080.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_081.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_082.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_083.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_084.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_085.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_086.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_088.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_089.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_090.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_091.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_092.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_093.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_094.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_095.jpg
 • images/stories/slide/ultimas_096.jpg
 • images/stories/slide/0000000000000000000001.gif
 • images/stories/slide/turano.gif
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOggi9
mod_vvisit_counterIeri161
mod_vvisit_counterQuesta settimana9
mod_vvisit_counterUltima settimana665
mod_vvisit_counterQuesto mese1869
mod_vvisit_counterUltimo mese2738
mod_vvisit_counterTotale673469

We have: 8 guests online
Il tuo IP: 54.161.100.24
Today: Ott 21, 2018

LoginUniversità Agraria Colle di Tora
La valle incantata del lago turano PDF Stampa E-mail
Ultime

LA VALLE INCANTATA DEL LAGO TURANO

Cinema Festival


L'università agraria ha il piacere di informare che, con determina n. 375 del 20/06/2011 del IX Settore della provincia di Rieti, sono state approvate le graduatorie degli Enti Pubblici e dei Privati relative all'Avviso pubblico per la presentazione di iniziative e progetti in ambito culturale per l'anno 2011; e con determinazione n. 699 del 16/11/2011 sono stati attribuiti i finanziamenti.

L'università agraria si è aggiudicata un contributo di € 4.000,00 con il progetto LA VALLE INCANTATA Cinema Festival, con il quale finanzierà per il mese di Dicembre 2011 proiezioni di opere cinematografiche e televisive girate nella nostra "Valle Incantata".

 
ESTRAZIONI PREMI LOTTERIA SAN LORENZO PDF Stampa E-mail
Ultime

ESTRAZIONI PREMI LOTTERIA SAN LORENZO

DEL 12.08.2013

-      1494    1°   Premio

-      N° 1292    2°   Premio

-      N° 1774    3°   Premio

-      N° 1739    4°   Premio

-      N° 1460    5°   Premio

-      N° 1419    6°   Premio

-      N° 2327    7°   Premio

-      N° 2248    8°   Premio

-      N° 1800    9°   Premio

-      N° 1418  10°   Premio

-      3039  11°   Premio

-      N° 3238  12°   Premio

-      N° 2003  13°   Premio

-      N° 1648  14°   Premio

-      N° 1868  15°   Premio

-      N° 2100  16°   Premio

-      N° 1611  17°   Premio

-      N° 1614  18°   Premio

-      N° 2419  19°   Premio

-      N° 2448  20°   Premio

-      N° 1238  21°   Premio

-      N° 2238  22°   Premio

 

 
Il lago di carta PDF Stampa E-mail
Ultime


Il lago di carta

Dal 5 agosto p.v. nella splendida cornice del lago del Turano, inizieranno i laboratori di teatro, scenografia, danza e musica che vedranno impegnati i bambini della scuola Primaria di Colle di Tora e adulti che, guidati da attori professionisti della Compagnia del Melograno, Teatro Delle Condizioni Avverse, si cimenteranno nella trasposizione scenica della piéce basata sul famoso romanzo di Miguel de Cervantes.
Per il quarto anno consecutivo nella piazza Comunale del centro storico, nel corso dell’intera settimana e soprattutto nella serata conclusiva del 10 agosto, alle ore 21.00, si incontreranno, bizzarramente mescolati Don Chisciotte, Sancho Panza, nobili dame, tra cui Dulcinea del Toboso, cavalieri erranti e giganteschi mulini a vento.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale convinti dell’efficacia di questa iniziativa e dell’utilità dei laboratori pedagogici nonché dell’arte teatrale, come strumenti di mediazione di contenuti culturali, si sono nuovamente impegnati per dare vita a questa manifestazione, sulla base del successo e dell’alto indice di gradimento riscontrato nelle precedenti edizioni, invitano tutti a partecipare attivamente per meglio godersi lo spettacolo!!!!!!!!!
L’appuntamento è per il 10 Agosto alle ore 21.00

 
Fiera del gusto PDF Stampa E-mail
Ultime

fiera del gusto

Fiera del Gusto

Appuntamento da non perdere a Colle di Tora il 27 luglio con la “Fiera del Gusto”. Un percorso gastronomico lungo le vie del centro storico all’insegna dei prodotti tipici locali, nella splendida cornice del lago del Turano. Cultura dell’alimentazione, turismo enogastronomico ed ambientale: tutto questo sarà la I^ edizione della fiera del gusto di Colle di Tora. Il progetto, elaborato e realizzato dalla Pro-Loco, mira a sensibilizzare la popolazione riguardo a temi come il biologico, l’ecocompatibile e la conoscenza dell’agricoltura regionale. Alla manifestazione prenderanno parte produttori che esporranno pane, olio, formaggi, vino frutta e verdura. Non mancheranno degustazioni, esibizioni, incontri, oltre alla presentazione di suggestivi itinerari turistici capaci di unire la natura con la buona tavola e l’arte di mangiare bene. Ma i veri protagonisti dell’evento saranno i famosi “fagioli a pisello”, vanto della produzione locale e, il pesce persico , pescato direttamente dal bacino lacuale del Turano, in una sorta di connubio tra terra e acqua. La Valle del Turano è costituita da montagne e corsi d’acqua. E’ in questo laboratorio che il territorio montano e l’ambiente lacustre si incontrano in un percorso naturalistico che partendo dalla Riserva naturale del Navegna e Cervia, arriva al lago del Turano.

I popoli indigeni sono nel mondo i depositari delle conoscenze tradizionali e delle pratiche alimentari, sono i veri custodi dell’agrobiodiversità “ ha sottolineato Maurizio Proietti, Presidente della Pro – Loco di Colle di Tora. “Il cibo di qualità non è solo per le grandi occasioni. Bisogna avere cibo di qualità tutti i giorni, perché tutti i giorni costruiamo la nostra salute e difendiamo il nostro ambiente”.

Con questo spirito si potranno gustare i cibi fatti come tanti anni fa’. Molte le ricette tradizionali: dalla pasta e fagioli, prodotti in loco, ai “maccaruni co’jaju cruu” (tonnarelli con una salsa a base d’aglio crudo), fino al filetto di persico reale fritto dorato e lattarini fritti, in abbinamento con i vini classici. Tanti altri saranno i cibi proposti: coratella, abbacchio a scottadito, fagioli con le cotiche, la pizza napoletana cotto al forno a legna di “Maria la fornara”, storica fornaia del posto che ha visto negli anni, passare centinaia di pagnotte di pane nel proprio forno e, da non perdere, i deliziosi dolci realizzati dalle bravissime cuoche locali.

Tutto accompagnato da musica e animazione dal vivo.

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

(Maurizio PROIETTI)

 
2a Giornata Ecologica PDF Stampa E-mail
Ultime

 

2a GIORNATA ECOLOGICA

2a giornata ecologica colle di tora

 

L'UNIVERSITÀ AGRARIA DI COLLE DI TORA  in collaborazione con Comune di Colle di Tora,  Pro Loco di Colle di Tora e Scuola Primaria " Rinaldo De Sanctis "

è lieta di organizzare la 2a GIORNATA ECOLOGICA - " piantiamo il nostro futuro "

la manifestazione si terrà il giorno Venerdì 07 Giugno 2013 alle ore 10:00 presso Il " Parco Comunale "- Località Bivio - COLLE DI TORA (RI)

Una giornata dedicata alle attività di educazione ambientale con l'intento di stimolare nei bambini della Nostra comunità la cura e la salvaguardia dell ambiente che ci circonda.

Un progetto indirizzato alla tutela del verde nel rispetto e nella conservazione dei valori ambientali e naturalistici e alla salvaguardia del Nostro pattrimonio collettivo per assicurarne il godimento a tutti gli utenti e aventi diritto.

 

Programma

 

Ore 10:00

-Saluti del Presidente dell' Università Agraria di Colle di Tora

- Riflessioni sull' importanza della cura e della salvaguardia del Nostro territorio

Interverranno esperti e rappresentanti delle istituzioni

 

Ore 11 :00

- Posizionamento piantina nel parco comunale da parte degli alunni della Scuola Primaria di Colle di Tora "Rinaldo De Sanctis"

Per l'occasione verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti


 
« InizioPrec.1234567Succ.Fine »

Pagina 3 di 7


Powered by Roberto Teodori. Designed by: business web hosting idv.tw domain Valid XHTML and CSS.